A A A

O nás

O nás

História drevárskeho priemyslu sa začala písať v 80. rokoch 19. storočia. Od 1. januára 1949 bol závod v Turanoch pričlenený do novozriadeného podniku DREVINA so sídlom v Turanoch. Od 1. mája 2002 prešla časť podniku pod NOVÚ DREVINU TURANY. Zámer novej súkromnej spoločnosti je pokračovať v tradícii výroby dverí, naďalej skvalitňovať a rozšíriť ponúkaný sortiment výrobkov. To je zámer celej spoločnosti a veríme, že aj vy sa presvedčíte o kvalite výrobkov a rozšírite rady našich spokojných zákazníkov.

 

About us

The history of wood-working industry is dated back to the 80-ties of the 19th century, Since 1st January, 1949, Turany plant had been incorporated into the new estabiished state owned enterprise, DREVINA, with the piace of business in Turany. On 1stMay 2002 part of the enterprise was boughtby the NOVA DREVINA TURANY. The aim of the new private company is to continue the tradition in production of doors, improve and extend the offered assortment of our products. This is the aim of the whole company, and we believe that you will become convinced about the quality of our products, and will extend the number of our satisfied customers.